Preduzeće Topigs Norsvin AIM Doroslovo je osnovano 2015. godine, kao zajednička kompanija sa Topigs Norsvin Centralna Evropa, koje je najveća kompanija u regionu za razvoj genetike svinja i distribuciju priplodnog materijala.

Kao rezultat te saradnje Srbija je ostvarila značajni napredak u genetskom napretku svinja, pošto je pre toga genetski potencijal u Srbiji bio na niskom nivou.

Od otvaranja VO centra Topigs Norsvin AIM Doroslovo 2015. godine, do danas, kompanija je postala lider na tržištu svinjskog priplodnog materijala u Srbiji sa više od 60% zastupljenosti. Raspolaže sa VO centrom kapaciteta 70 nerastova, gde se proizvodi genetski materijal visokog potencijala, odnosno seme visokokvalitetnih nerastova iz uvoza koje se distribucijom koristi  na farmama na celoj teritoriji Srbije. Upotrebom semena iz našeg VO centra farme naših partnera postižu vrhunske rezultate nalik najuspešnijima širom Evrope i sveta.

Zemljoradnicka zadruga Nagyret je osnovana 2002 godine.

Zadrugu su osnovali 22 osnivaca, kako bi stanovnicima Doroslova i šire okoline organizovali otkup lokalno uzgajanih poljoprivrednih proizvoda, radi lakše, brže i isplativije poljoprivredne proizvodnje, skladistenja i sušenja žitarica, ugovaranja proizvodnje.

ZZ Nagyret organizuje kooperaciju zitarica i svinja, na vise od 3.000 Ha povrsine.